ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้เเทนสมาชิก ชุดที่ 14
26 กันยายน 2560

       

     เนื่องด้วย  สอ.มอ. ได้ประกาศรับสมัครคณะกรรมการศูนย์ประสานงานผู้เเทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 6-20 กันยายน 2560    ซึ่งบัดนี้ได้ครบกำหนดระยะเวลารับสมัครเเล้ว   ปรากฎว่ามีรายชื่อผู้สมัครตามประเภทต่างๆ ดังนี้         1.กรรมการเขตเลือกตั้ง จำนวน 4 เขต มีผู้สมัครครบทุกเขต  (ไม่ต้องเลือกตั้ง)         2.กรรมการประเภททั่วไป จำนวน6 คน มีผู้สมัคร 11 คน  จึงต้องมีการลงคะเเนน เลือกตั้ง   เพื่อให้ผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุด                            ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และ วันที่ 30 กันยายน 2560  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ผู้เเทนสมาชิกทุนท่้าน ผู้ซึ่้งมีสิทธิในการสรรหาคณะกรรมการศูยน์ประสานงานผู้เเทนสมาชิกครั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายชื่อ ดังเอกสารเเนบด้วย

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.