ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ

 • นายภูชิชย์ จันทน์วัฒนาผล
 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ • นายอุทิศ แสนพานิช
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ • นายศิรสิทธิ์ ฟุ้งชูเกียรติ
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ • นายสุภกิจ โทบุรี
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ • นายธนายุส ศรีไพบูลย์
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ • จ่าสิบตรี วรพล แซมมณี
 • เจ้าหน้าที่บริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ