• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
  • ค้นหา
  • เปลี่ยนภาษา
 
สำนักงานบริการคณะแพทยศาสตร์

ตั้งอยู่ที่ บริเวณชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่