ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศที่ 18-62_รับสมัครเจ้าหน้าที ประจำ สนญ.สอ.มอ. 2 อัตรา
3 เมษายน 2562

สอ.มอ.มีความประสงค์รับสมัครบุคลากร จำนวน 2 ตำแหน่ง เพื่อปฎิบัตหน้าที่ประจำ ณ สำนักงาน ดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ   จำนวน 1 อัตรา

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี                                             จำนวน 1 อัตรา

 รับสมัครตั้งแต่ 5 เม.ย.62 - 17 พ.ค.62 รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

ข่าวรับสมัครงานอื่นๆ
Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.