ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม 6 รายการ
17 เมษายน 2562

สอ.มอ.มีความประสงค์จัดซื้อลิขสิทธิืโปรแกรม 6 รายการ ดังนี้

1. Microsoft Window 10 2. Microsoft office 2019

3. Window server 2019

4. Window Server 2019 (สิทธิ์การใช้งาน)

5. Visual Studio 2019

6. Antivirus NOD32

รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบมาด้วยนี้แล้ว

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.