ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประกาศ
หมายเลขผู้สมัคร และรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ประจำปี 2563
31 ตุลาคม 2562

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด เรื่อง หมายเลขผู้สมัคร และรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำกัด --------------------------------------------------------------------------               ตามที่คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ จำกัด  ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-29 ตุลาคม 2562 นั้น บัดนี้ ได้หมดเขตการรับสมัครแล้ว จึงประกาศหมายเลข และรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ประจำปี 2563   รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

 

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.