ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการกระจายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคฯ
23 สิงหาคม 2564

สั่งซื้อข้าวสารได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด ทุกสาขา  ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2564

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.