ขนาดตัวอักษร
ภาษา
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศที่ 19-2562_รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
3 เมษายน 2562

สอ.มอ.มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ จำนวน 1 ตำแหน่งคือ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 

รับสมัครตั้งแต่ 5 เม.ย.62 - 17 พ.ค.62  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารที่แนบมาด้วยนี้แล้ว

Copyright©2019 psucoop.psu.ac.th All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.